Pociąg retro Chabówka – Kasina Wielka

peron w skansenie w Chabówce