Dziewięćsił

Rośliny chronione Beskid Żywiecki

dziewięćsił na Kubiesówce