Groń Jana Pawła II

Beskid Mały z dzieckiem

szlak niebieski